Pniël Museum and Heritage Site

Vision & Mission

Our Vision is to strive to establish a community that is proud of their heritage and who have respect for their forefathers – a proud, economically sustainable community that will be supported through education, especially educating the youth and empowering entrepreneurs, especially the women in our community.

Our Mission: Protect, promote and develop the Cultural and Historical Heritage of Pniël.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ons Visie is die strewe na ‘n gemeenskap met ‘n trots vir hul erfenis en respek vir hul voorvaders – dus die uitbou van ‘n trotse, ekonomies volhoubare gemeenskap wat ondersteun word deur opvoeding veral van haar jeug en entrepreneurs en die bemagtiging van veral vroue.

Ons Missie: Beskerm, bevorder en ontwikkel die Kulturele en Historiese Erfenis van Pniël.